Tere Cristóbal

Tere Cristóbal

Directora

Tere, és directora i responsable de l’escola. També és la psicopedagoga.
tere@escolaelguirigall.com

Esther Ardanuy

Esther Ardanuy

Directora

Esther és directora i responsable de l’escola. També és la nostra psicomotricista. esther@escolaelguirigall.com

Aroa Alloza

Aroa Alloza

Ariadna Cáceres

Ariadna Cáceres

Maria López

Maria López

Karolina Rabus

Karolina Rabus

Marta Parra

Marta Parra

Beatriz Prieto

Beatriz Prieto

Angela Sole

Angela Sole

Marta Dante

Marta Dante

Rocio Garcia

Rocio Garcia

Patricia Verde

Patricia Verde

Desiré Montesinos

Desiré Montesinos

Laura Codina

Laura Codina

Monika Szewzyk

Monika Szewzyk