Aules adaptades al nivell maduratiu de l’infant

Espais d’higiene diferenciats

Espai exterior amb sorral, hort i gespa artificial

Cuina

Serveis adaptats

El Guirigall Gavà